Club van 111

Wat is de Club van 111?

De club van 111 is een sponsorclub van mensen die het Rosmalens carnaval een warm hart toedragen. Zij doneren jaarlijks een bijdrage van € 25,00 per persoon waarmee een gedeelte van het Rosmalens carnaval gefinancierd wordt.

De leden van de club van 111 die uit alle lagen van de bevolking komen hebben het behoud van het Rosmalens carnaval met elkaar gemeen. De club van 111 is een actieve club met passieve leden.

Hoe werkt de club van 111 ?
Ieder jaar in november houden wij een ledenvergadering . In samenspraak met de leden worden dan de sponsorgelden voor het komende seizoen verdeeld. Leggen we verantwoording af voor de financiële zaken van het afgelopen jaar en brengen we de leden weer op de hoogte van de huidige activiteiten.

Samenstelling Club van 111

Gertjan van Meurs, voorzitter
Cees van Iersel, penningmeester
Henk-jan Pennings pr-functionaris  clubvan111@zandhazendurp.nl